Ana Sayfa

Ben, benden öncekilerin omuzlarına tırmandığım için onlardan biraz daha ilerisini görebildim.”

Sir Isaac Newton

Sadece iki şey sonsuzdur. Evren ve insan aptallığı ve evrenin sonsuzluğu konusunda emin değilim.”

Albert Einstein

Dünya, her şey içe doğru çekildiği için yuvarlaktı; kendi ekseni etrafında döndüğü için de yuvarlak değildi.”

Richard P. Feynman

Esasında hayatta iki şey vardır: bilim ve şahsi düşünceler. İlki bilgiye yol açar, ikincisi cehalete.”

Hippocrates

Bilim fiziktir. Gerisi pul koleksiyonculuğu.”         

Ernest Rutherford

Hepimiz yıldız tozuyuz

Carl Sagan